Terug naar Blogs 25 February 2021

Tax Talks Live: Toeslagenaffaire, inkeerregeling en verschoningsrecht: hot topics binnen het formele belastingrecht.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Tax Talks Live 23 februari 2021 (vanaf 1:08)

https://m.youtube.com/watch?v=ren7Z8oF5c8&feature=emb_imp_woyt

 

In deze video-compilatie ga ik in op drie actuele procesrechtelijke onderwerpen binnen het belastingrecht. Tijdens de Tax Talks Live uitzending van 23 februari 2021 beantwoord ik vragen over de volgende onderwerpen:

* Toeslagenaffaire: gevolgen voor de betrouwbaarheid van de Belastingdienst als procespartij

* Ontwikkelingen op het gebied van de #inkeerregeling, waar staan we nu?

* Dreigende inperking #verschoningsrecht advocaten

 

TOESLAGENAFFAIRE

De toeslagenaffaire raakt niet alleen de gedupeerde burgers, maar ook de Belastingdienst zelf. Wat zijn de gevolgen voor de betrouwbaarheid van de Belastingdienst als procespartij? Wat kun je met de conclusies over deze affaire in andere procedures?

 

INKEERREGELING

Op 22 januari 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de vraag wanneer een vrijwillige melding tijdig is. Ook na de gedeeltelijke afschaffing van de inkeerregeling per 2018 en 2020 blijft dit nog relevant. Wat zijn de gevolgen van dit arrest?

 

VERSCHONINGSRECHT

Vorig jaar verscheen ter consultatie een conceptwetsvoorstel, over het ‘fiscale verschoningsrecht’. Wat is dat en wat zijn de gevaren van het wetsvoorstel?