Inval of verhoor door de FIOD?

De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is een opsporingsdienst van de Belastingdienst die zich richt op het bestrijden van fiscale fraude, witwassen en andere financieel-economische criminaliteit. Wanneer sprake is van een verdenking van een strafbaar feit, kan het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek starten. Dit strafrechtelijke onderzoek wordt vervolgens door de FIOD, soms in combinatie met de politie, uitgevoerd.  

Inval FIOD (Klapdag)

Tijdens een strafrechtelijk onderzoek kan de FIOD een inval (ook wel klapdag genoemd) doen. Een inval is een actie waarbij de FIOD een bedrijfspand of woning binnengaat om daar onderzoek te doen. Tijdens deze inval kan de FIOD bijvoorbeeld computers, administratie en andere documenten in beslag nemen die mogelijk als bewijs kunnen dienen in het strafrechtelijke onderzoek. Een inval van de FIOD gebeurt altijd onder leiding van een officier van justitie. Daarnaast kan tijdens een strafrechtelijk onderzoek uw telefoon worden afgetapt. Een strafrechtelijk onderzoek en dus ook een inval van de FIOD is een serieuze zaak en kan voor u grote gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk dat u zich direct laat bijstaan zodat uw rechten en plichten in de gaten worden gehouden. 

In het verleden was het gebruikelijk dat tijdens de dag van de inval de verdachten werden aangehouden en verhoord. Dat gebeurt ook nu nog wel, maar steeds minder vaak. De praktijk wijst uit dat tegenwoordig de aanpak is dat eerst een inval plaatsvindt, documenten in beslag worden genomen en vervolgens geanalyseerd en dat daarna het verhoor plaatsvindt. 

Rechten en plichten tijdens een inval van de FIOD

Als de FIOD bij een inval uw pand binnentreedt, dan heeft u als betrokkene bepaalde rechten en plichten. Hieronder staan enkele belangrijke zaken op een rij:

Rechten:

 • U heeft recht op bijstand van een advocaat tijdens de inval en het verhoor.
 • U heeft het recht om te zwijgen tijdens het verhoor. U hoeft dus geen verklaring af te leggen als u dat niet wilt.
 • U heeft het recht om te weten waarvan u verdacht wordt.
 • U heeft het recht om de reden van de inval te horen en om een kopie van het proces-verbaal te ontvangen.

Plichten:

 • U bent verplicht om medewerking te verlenen aan de FIOD. U moet de FIOD toegang geven tot uw pand en meewerken aan het onderzoek.
 • U moet eventuele documenten en gegevens verstrekken die de FIOD vraagt, tenzij u hier een wettelijke grond voor heeft om dit te weigeren.

Het is belangrijk om te beseffen dat het niet meewerken aan een FIOD-inval strafbaar kan zijn en grote gevolgen kan hebben. Daarom is het verstandig om bij een inval direct een advocaat in te schakelen die u kan bijstaan en adviseren over uw rechten en plichten. Meer informatie en tips vindt u in onze handleidingen.

Verhoor als verdachte

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek zult u als verdachte door de FIOD worden gehoord. Het verhoor vindt plaats op het kantoor van de FIOD of op een politiebureau en wordt afgenomen door meestal twee FIOD-ambtenaren. Tijdens het verhoor worden vragen gesteld over de verdenking(en) en wordt geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over uw betrokkenheid bij het strafbare feit. Als u wordt verhoord, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn en te weten wat uw rechten en plichten zijn. Hieronder vindt u enkele tips voor wat u moet doen tijdens een verhoor van de FIOD. 

 1. Neem een advocaat mee: U heeft het recht om een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Het is verstandig om van dit recht gebruik te maken en een advocaat in te schakelen die u kan bijstaan en adviseren tijdens het verhoor.
   
 2. Als u een verklaring aflegt, wees volledig en eerlijk: Het is belangrijk om volledige en eerlijke antwoorden te geven op de vragen van de FIOD. Als u iets niet weet of zich iets niet herinnert, zeg dit dan ook. Liegen of onvolledige antwoorden geven kan tegen u gebruikt worden.
   
 3. Zwijgrecht: Als verdachte kunt u worden verplicht om een verhoor te ondergaan, maar u bent nooit verplicht om antwoord te geven. Als u niet zeker weet wat u moet antwoorden op een vraag, de verdenking voor u nog niet duidelijk is of er andere redenen zijn om nog geen verklaring af te leggen, dan heeft u het recht om te zwijgen. U hoeft geen verklaring af te leggen die tegen u kan worden gebruikt.
   
 4. Neem de tijd: Het is belangrijk om de tijd te nemen om de vragen goed te begrijpen en na te denken voordat u antwoord geeft. Het is beter om rustig en weloverwogen antwoorden te geven dan overhaast en onnauwkeurig.
   
 5. Wees beleefd: Blijf beleefd en respectvol tijdens het verhoor. Het verhoor kan soms emotioneel zijn, maar het is belangrijk om de emoties onder controle te houden en geen onnodige conflicten te veroorzaken.
   
 6. Maak aantekeningen (vaak doet uw advocaat dat voor u): Het kan helpen om aantekeningen te maken van wat er tijdens het verhoor besproken wordt. Zo kunt u later precies terugvinden wat er gezegd is en kunt u dit eventueel gebruiken als bewijsmateriaal.

Het is belangrijk om te beseffen dat het verhoor onderdeel is van een strafrechtelijk onderzoek en dat uw verklaring tegen u kan worden gebruikt. Het is daarom verstandig om u goed voor te bereiden en eventueel een advocaat in te schakelen die u kan bijstaan tijdens het verhoor. Meer informatie en tips vindt u in onze handleidingen.

Verhoor als getuige

Het kan ook zijn dat u in het strafrechtelijk onderzoek niet als verdachte, maar als getuige wordt gehoord. Een getuige heeft andere rechten en verplichtingen dan een verdachte. Belangrijk om te weten is dat u als getuige niet verplicht bent een verklaring af te leggen bij de FIOD. Een dergelijke verplichting geldt pas als u door de rechter-commissaris wordt opgeroepen voor een verhoor als getuige. Voor accountants en belastingadviseurs is het belangrijk om dit te onderkennen. In uw contracten met klanten bent u vermoedelijk een geheimhoudingsbepaling overeengekomen. Dat zorgt ervoor dat u niet zomaar tijdens een verhoor bij de FIOD een verklaring kunt afleggen. In dat geval zou u uw contractuele geheimhouding kunnen schenden. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat als u als getuige wordt gehoord, u geen antwoord hoeft te geven op vragen waarvan u denkt dat deze belastend voor u zouden kunnen zijn. Ook voor een verhoor als getuige is het belangrijk om te onderkennen dat dit onderdeel is van een strafrechtelijk onderzoek. Om uw rechten en plichten goed in het vizier te hebben, is het verstandig om voorafgaand aan het verhoor een advocaat te raadplegen. Meer informatie en tips vindt u in onze handleidingen.