Terug naar Korte Berichten 14 juli 2022

Hoe verweert u zich als ondernemers tegen btw-fraude en het Europees OM?

Geschreven door: Vanessa Huygen

Hoe verweert u zich als ondernemers tegen btw-fraude en het Europees OM?

Ondernemers kunnen door een malafide ondernemer in hun keten de fiscale rekening gepresenteerd krijgen die de malafide ondernemer heeft laten liggen.

De niet-afgedragen btw kan voor uw rekening komen als de Belastingdienst kan stellen dat u ‘had moeten weten’ van de btw-fraude.

Wordt gesteld dat u ‘opzet’ had, dan kunt u zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. En kunt u sinds een jaar te maken krijgen met het Europees_Openbaar_Ministerie (EOM).

Btw-fraude is soms dichterbij dan men zal vermoeden, waardoor u als ondernemer te maken kunt krijgen met fiscale ‘sancties’ of (Europese) strafvervolging. Hoe kunt u zich daartegen verweren?

Daarover schreef kantoorgenoot Maurice Gerritsen de blog:

Wat moet u als ondernemer weten over de risico’s van btw-fraude en het Europees Openbaar Ministerie (EOM)?

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_wat-moet-u-als-ondernemer-weten-over-de-risico-activity-6953364116816183296-pLYh